Craniosacraal therapie

Bij craniosacraal therapie worden de symptomen van uw klachten niet op zichzelf behandeld, maar vindt behandeling plaats van de totale mens als één functioneel geheel. De behandelaar schenkt hierbij aandacht aan zowel de klachten als ook de mogelijke oorzaak hiervan.
 We gaan ervan uit dat de mens een totaliteit is van diverse fysieke, emotionele en mentale lagen. Pas als deze lagen zowel op bewust als onbewust niveau ‘geheeld’ en verbonden worden, zal je als mens in alle opzichten optimaal in je vel zitten en van daaruit je maximale potentieel gaan bereiken. Dit geldt uiteraard voor zowel jong als oud. 
Aangezien craniosacraal therapie het lichaam uitnodigt weer zo veel mogelijk te gaan functioneren zoals bedoeld is en het zelf herstellend vermogen stimuleert, is het soort klachten dat behandeld kan worden zeer divers.

Roger Pijpers –