Verschillende disciplines onder één dak

In het Paramedisch Centrum Oss zijn verschillende disciplines werkzaam zoals fysiotherapie, osteopathie, mesologie, psychosociaal therapeut, homeopathie, acupunctuur, logopedie, cranio-sacraaltherapie en yoga. Alle therapeuten binnen dit centrum gaan uit van een holistische visie, namelijk: de mens wordt gezien als een eenheid van lichaam en geest.

Wij streven naar het bevorderen van gezondheid en bestrijden van klachten.

Persoonlijke aanpak, zorgvuldigheid en professionaliteit staan bij ons centraal. Wij nemen ruim de tijd om uw klachten in kaart te brengen, zodat niet alleen de klacht maar juist de oorzaak behandeld kan worden. Daarnaast vinden structurele overlegmomenten plaats binnen ons team en maken wij gebruik van elkaars expertise.